प्रमाणीकरण

गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणपत्र

यसको मतलब PRE ले व्यवस्थापन, वास्तविक काम, आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, बजार, प्रक्रिया र सामग्रीका सबै पक्षहरूमा गुणस्तर व्यवस्थापन र गुणस्तर आश्वासन प्रणाली स्थापना गरेको छ। राम्रो गुणस्तर व्यवस्थापनले कम्पनीहरूलाई संगठनात्मक दक्षता सुधार गर्न, लागत घटाउन र राम्रो गुणस्तरका उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। हामीसँग काम गर्नुहोस्, तपाईंले कुनै पनि कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन। किनभने हामी सबै परियोजनाहरू गुणस्तर प्रणालीको वरिपरि कार्यान्वयन गर्नेछौं।

225b60ba

c03fcbc3
sd23
c8056445